Polyetenplast PE500

Fuktsäkra avbärarlister

 

Vägglister och väggskydd

För hållbart byggande

Kärt barn har många namn och informationen kring avbärarlister som väggskydd i rätt material är inte helt optimal. Fortfarande används material som Furu som avbärarlister i tex varumottagning till storkök där hygien är viktig, då håller inte material som trä i längden. Vi vill med denna sida informera och upplysa om materialval och användning när det gäller väggskydd och väggskyddslister.

 

Några vanliga namn:

 

Namnen är många men det är även materialvalet till listerna. I många år har trä använts när väggskydd monterats i soprum, korridorer, lastkajer och även storkök. Trä kan ofta vara ett vackert inslag i publika korridorer som till exempel på sjukhus. Ek och Ask är vanliga träslag för användningsområdet. Men trä, som alla känner till drar lätt åt sig fukt och målade trälister som ofta förekommer blir fort slitna. Färgen blir snabbt avskavd och stora flisor försvinner när en vagn kör på. Detta är självklart inte helt optimalt att använda till just stötupptagning. Avbärarlister i aluminium är också vanligt i korridorer på tex sjukhus och liknande. Bra och billigt material som även används som ledstång där inte varutransporter är frekvent förekommande.

När det krävs lite tåligare skydd som i tex hygieniskt utrymme och godsmottagning, speciellt där livsmedel transporteras behövs ett livsmedelsgodkänt material som tål fukt och inte tillåter microbakteriell tillväxt bör man använda Polyetenplast.

Polyetenplast finns i flera olika varianter och dom benämns efter materialets täthet, PE300, PE500 och PE1000.

Den vanligaste polyetenplasten att använda till avvisarlist och liknande är PE500.

PE300 är billigare men inte heller helt optimalt då den är extruderad och får en vågig yta samt har inte lika hög stötupptagningsförmåga som PE500 som då innehåller fler molekyler i materialet och blir då tätare.

I angivna materialval för ombyggnad/nybyggnation av tex storkök föreskrivs vanligtvis PE500 då detta är det mest fördelaktiga att använda som väggskydd när det gäller stötupptagning och följsamhet mot vägg. När det gäller skyddslist på lastkaj där tyngre stötar från exempelvis containrar förekommer bör man använda svart (uv-beständig) PE1000.

Företag som arbetar med väggskydd i polyetenplast för dessa ändamålen har idag en väldigt fin bearbetning så det finns egentligen ingen anledning att använda sig av annat material idag då hållbarheten är kanske 10 gånger längre än tex trä.

 

Polyetenplast har också använts till hyllor, golvsockel, dörrfoder, fönsterbrädor och även syll där kraven på fuktsäkert byggande är höga.

 

Vi kan rekommendera att titta på baralist.se som har hela väggskyddsystem i polyetenplast 500 som avbärarlist, hörnskydd och foder.

PE500

Högkvalitativ Polyeten

Använd rätt material till väggskyddslisten

Lister i föreskrivningar

 

Vanligaste material och dimension:

Avbärarlist PE500 20x150 mm

Avbärarlist PE500 20x200 mm

Hållbarhet

 

Materialet Polyetens hållbarhet kan inte jämföras med andra material.

Hitta produkter

 

Företag som säljer avbärarlist och produkter när det gäller väggskydd och skivor i livsmedelsgodkänt material.

Användningsområden

 

Livsmedelsutrymme, Storkök, Korridor, Miljösortering, Godsmottagning, Varumottagning.

Materialval

 

Högkvalitativ PE500 är det optimala materialet för avbärarlister samt andra typer av väggskyddslister

Slitstarkt material

Fuktsäkert Byggmaterial